Tá sé curtha in iúl ag urlabhraí ó Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil siad ar an eolas maidir le sealúchas ar an mBlascaod Mór a bheith á chur ar an margadh. 

D'fhiafraigh RTÉ Raidió na Gaeltachta d'Oifig na nOibreacha Poiblí an raibh sé i gceist acu an fothrach tí, maraon leis na goirt agus na cearta coimín a ghabhann leis, a cheannach.  Dúirt an t-urlabhraí, áfach, nach raibh faic eile le rá ag acu faoin scéal ag an tráth seo.

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí ar an úinéir talún is mó sa Bhlascaod Mór anois tar éis dóibh formhór ghabháltais an chomhlachta Blascaod Mór Teoranta (BMT) a cheannach sa bhliain 2009.