Léiríonn tuarascáil nua a foilsíodh inniu gur tháinig ardú beagnach 6.5% ar an meánchostas cíosa sa ráithe dheireanach den bhliain seo caite.

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha a chuir an tuarascáil i dtoll a chéile. 

€1,054 in aghaidh na míosa ar an meán a íoctar ar chíos anois.  

€1,511 is ea an meánráta i mBaile Átha Cliath,  €1,103 sa limistéar máguaird agus €793 taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. 

Léiríonn na figiúirí chomh maith go bhfuil na rátaí cíosa ag leibhéal seasmhach faoi láthair.

Deir an Bord go gcuirfidh fás eacnamaíochta agus daonra, chomh maith leis an nganntanas tithíochta, tuilleadh brú ar an margadh cíosa.