Dúirt an tAire Sláinte, Simon Harris, go mbeadh an Dáil ina suí anocht go meán oíche agus go dtí'n 11.00 san oíche amárach, le díospóireacht a dhéanamh faoin mBille Reifrinn.

Ar a bhealach isteach ag an gcruinniú rialtais ar maidin, dúirt an tAire Harris go bhfuil súil aige go mbeidh an reachtaíocht atá molta, curtha trí Thithe an Oireachtais, roimh bhriseadh na Cásca, sa tslí's go mbeifear in ann an reifreann a ghairm ag deireadh mhí Bealtaine.

Beidh díospóireacht ar bun inniu agus amárach faoin mBille le reifreann a ghairm faoin Ochtú Leasú ar an mBunreacht a aisghairm nó a choinneáil, leasú ina dtugtar an t-aitheantas céanna do bheatha na mná agus an páiste atá á iompar aici.

Tá an fhoclaíocht sa cheist a chuirfear ar an bpobal vótála sa reifreann sa mBille.

Cuirfear ceist ar an lucht vótála ar cheart an leasú a aisghairm agus foclaíocht nua a chur ina áit sa Bhunreacht, nó a choinneáil mar atá.

Déarfar gur cheart don Oireachtas reachtaíocht a thabhairt isteach faoin gceist.

Dúirt an tAire Harris go bhfuil sé de cheart ag gach Teachta Dála an reachtaíocht a scrúdú - ach go gcaithfí é sin a chothromú agus an deis a thabhairt do phobal na hÉireann a dtuairim fhéin a thabhairt.