Beidh 3 scór mac léinn as Ollscoil Uladh, baill de Chonradh na Gaeilge agus an grúpa Misneach ag teacht le chéile ag Céidh Mhachaire Rabhartaigh inniu lena dtacaíocht a léiriú do fheachtas phobal Oileán Thoraigh.

Cruinneoidh an grúpa ar an chéidh ag ceathrú go dtín 12, le tacaíocht a léiriú le bunadh Thoraigh atá ag éileamh seirbhís farantóireachta atá lena sásamh.

Tá an grúpa as Ollscoil Uladh i Machaire Rabhartaigh an tseachtain seo ag freastal  ar chúrsa Gaeltachta agus beidh Uachtarán Chonradh na Gaeilge an Dr Niall Comer in éineacht leo.

Bhí baill de Chonradh na Gaeilge agus Misneach i láthair ag agóid ar an mhí s'chuaigh thart ag geataí na Dála, ag tacú le bunadh Thoraigh atá ag cur i gcoinne The Queen of Aran, bád farantóireachta a rachfaidh i mbun seirbhíse ar an chéad lá d'Aibreán.

Deir pobal Thoraigh nach bhfuil aon ghlacadh acu leis an bhád seo agus nach bhfuil sí foirsteanach don turas go Toraigh.

Níl sé beartaithe ag Comharchumann Oileán Thoraigh taisteal go Dáil Éireann amárach, mar a bhí beartaithe acu, le castáil le hionadaithe poiblí.

Dúirt ionadaí ón Chomharchumann gur shocraigh siad os rud go bhfuil próiséas idirghabhála ar bun agus Pól Ó Gallchóir ceaptha mar idirbheartaitheoir neamhspléach, go bhfanfaidh siad go mbeidh a thuairisc réidh aigesan.

Bhí toscaireacht ón chomharchumann ag iarraidh castáil le comhchoiste Dala ar Ghnothaí Gaeilge agus Gaeltachta sa Dáil.

Tuigtear go mbeidh an tuairisc réidh aige faoin aighneas maidir leis An Queen of Aran ag deireadh na seachtaine seo.