Deir duine den phobal Choctaw as Oklahoma atá ina chónaí in Éirinn gur athdhearbhú ar dhaonnacht mhuintir na tíre seo atá sa bhuíochas a ghlac an Taoiseach Leo Varadkar lena phobal inné.

Ag ócáid in Oklahoma, chuir an Taoiseach a bhuíochas in iúl don phobal Choctaw faoin gcúnamh a thug siad do mhuintir na hÉireann le linn an Ghorta Mhóir. Sa bhliain 1847, bhailigh na Choctaw $170 - luach mór airgid ag an am - le cur chun na tíre seo.

Deir Waylon Gary White Deer, ealaíontóir agus údar as Oklahoma atá ina chónaí i nGaeltacht Dhún na nGall, go bhfuil go leor de na tréithe céanna ag na hÉireannaigh agus na Choctaw. 

Dar leis gur tháinig siad slán ón gcruatan agus ón gcoilíneachas agus go bhfuil an meitheal oibre nó comhar na gcomharsan lárnach i saol an dá dhream.

Ba mhaith a thuig an Choctaw an saol crua a bhí in am an Ghorta Mhóir. In 1830, díbríodh iad as a gcuid tailte ar bhruacha an Mississipi agus seoladh iad soir chomh fada le stát Oklahoma.

Bealach na nDeor a thug siad air agus bhásaigh an ceathrú cuid díobh leis an ocras ar an turas.