Tá an córas rialaithe airgeadais in Ospís Mhuire i gCrois Araild i mBaile Átha Cliath cáinte in iniúchadh atá déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá sé tagtha chun solais gur bronnadh conradh arbh fhiú beagnach €200,000 é ar chomhlacht a raibh baint ag teaghlach an phríomhfheidhmeannaigh ag an am Mo Flynn leis. 

Maíonn Mo Flynn gur lorgaíodh trí mheastachán éagsúla sular bronnadh an conradh agus gur shocraigh sí féin gan aon bhaint a bheith aici leis an bpróiseas tairisceana.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, áfach, nár tháinig siadsan ar aon fhianaise a thacódh le ráiteas Mo Flynn.