Léiríonn tuarascáil nua nach bhfuil ach 7% de thithe agus d'árasáin atá ar fáil ar cíos laistigh den réimse airgid a cheadaíonn na húdaráis áitiúla i ndeontais chíosa.  

An eagraíocht charthanachta Clann Shíomóin a chuir an tuarascáil seo i dtoll a chéile. 

Deirtear sa tuarascáil go bhfuil bearna ollmhór idir an méid a íoctar i ndeontais chíosa nó in íocaíochtaí cúnaimh tithíochta agus an méid a íoctar i gcíos. 

Tá 9,000 duine ag brath ar lóistín éigeandála mar gheall air seo, a deirtear.