Tá ór agus mianraí luachmhara eile le fáil i limistéar atá ag síneadh ó Chuan Bó in iarthar Mhaigh Eo suas chomh fada le Tír Eoghain, de réir an tsuirbhé geolaíochta ón aer atá déanta ag an gcomhlacht Tellus.

Léiríonn an suirbhé freisin go bhfuil i bhfad níos mó den mhianra luachmhar a mbaintear feidhm as le cruach a dhéanamh i gceantar Charna in Iorras Aithneach. 

Tá suirbhé Tellus ag cruinniú eolais faoi dhreach fisiciúil agus ceimiceach na talún ar fud na tíre.

Tugann an t-eolas seo léargas cruinn geoifisiceach ar an tír a cruthaíodh í 1.8 billiún bliain ó shin agus tá leas á bhaint as ag lucht mianraí, talmhaíochta agus comhshaoil.

Faoi dheireadh na bliana seo, tá súil ag comhlacht Tellus suirbhé a bheith déanta ar 50% den tír iomlán.

Tá trí ghléas geoifisiceach ar an eitleán a thomhaiseann maighnéadas, radaighníomhaíocht agus seoltacht an talaimh.

Sa suirbhé a rinneadh ar oirthear na Gaillimhe, deimhníodh go bhfuil an gás radón fairsing i gceantair áirithe ansin. Gás nádúrtha é radón a scaoiltear as aolchloch atá scoilte. Tagann seo leis an eolas a bhí ann roimhe seo.