Tá glactha inniu le rún a bhí curtha os comhair na Dála inné ag na Teachtaí Dála neamhspleácha Catherine Connolly agus Thomas Pringle féachaint le cearta lucht bainte traidisiúnta feamainne ar chósta an Iarthair a chosaint.

Vótáil Fianna Fáil in aghaidh frith-rún de chuid an Rialtais a thug le fios deir go raibh ról ag comhlachtaí chomh maith le lucht bainte traidisiúnta i gcosaint na hacmhainne.

Sa rún atá rite, glactar leis go raibh slí bheatha lucht bainte tradisiúnta i mbaol de bharr na gceadúnas atá á lorg ag comhlachtaí próiseala feamainne agus de bharr an easpa rialachán a deirtear atá san earnáil.

Iarradh sa rún go gcuirfí cosc ar cheadúnais a thabhairt do chomhlachtaí atá ag iarraidh sochar tráchtála a bhaint as an bhfeamainn.

Dúirt Catherine Connolly tráthnóna nach bhfuil bainte amach ach an chéad chéim, agus go mbeidh le feiceáil cén glacadh a bheas ag an Rialtas leis.

Idir an dá linn i ráiteas inniu dúirt an comhlacht Acadian Seaplants atá lonnaithe i gCeanada agus ar leo an comhlacht proiseála feamainne Arramara Teo i gCill Chiaráin i gConamara go mbraitheann siad ar lucht bainte tradisiúnta in Iarthar na tíre le feamainn a chur ar fáil.

Tá an-iarracht déanta acu dea-chaidreamh agus muinín na mbainteoirí tradisiúnta a chothú a dúirt siad.