Tá daoine a bhíodh ina gcónaí in Áras Máthair agus Linbh Thuama i gCondae na Gaillimhe tar éis a theacht le chéile ar an mbaile sin lena dtuairimí a thabhairt faoin gcur chuige is fearr anois do Chomhairle an Chondae.

Fuair daoine muinteartha leo siúd a bhíodh ann cuireadh freisin ag an gcruinniú.

Comhairle Chondae na Gaillimhe a d’eagraigh an cruinniú, cuid den phróiséas comhairleacháin faoi chéard is fearr a dhéanamh leis an suíomh ina raibh an tÁras.

I measc na roghanna atá á mbreithniú tá tochailt iomlán ar an móruaigh inar fritheadh lear mór corp anuraidh.

Tá sé séanta ag an gComhairle gur vóta a chinnfis an rogha críochnúil.

Deir siad gurbh é atá i gceist go gcuirfí tuairimí na ndaoine ar fad atá bainteach leis an scéal faoi bhráid an Ghrúpa Idir-Ranna atá bunaithe ag an Rialtas sula ndéanfar aon chinneadh.

Tá daoine ann atá ag iarraidh go ndéanfaí cíoradh agus cartadh iomlán ar an suíomh, agus tá daoine ar bhfearr leo go bhfágfaí mar atá é, agus go gcuirfí leac cuimhneacháin ann do na daoine ar fad a bhí ina gcónaí agus a bhásaigh san Áras.