Léirsigh grúpa as iarthar Chorcaí taobh amuigh den Dáil inniu in aghaidh pleananna feamainn a bhaint i mBá Bheanntraí ar bhonn tráchtála. Dar leis an ngrúpa go scriosfar an bá má thosaítear ag baint ceilpe ansin ar bhonn meicniúil. 

Deir an grúpa go bhfuil achainí síníthe ag 12,000 duine sa cheantar ag iarraidh ar an Rialtas an ceadúnas bainte ceilpe a tugadh don chomhlacht BioAtlantis a chur ar ceal.  Deir siad nach ndeachaigh an comhlacht i gcomhairle leis an bpobal ansin agus nár tugadh faoi mheasúnacht tionchair timpeallachta mar ba cheart.

Tháinig toscaireacht as Conamara go Baile Átha Cliath inniu chomh maith lena dtacaíocht a thabhairt do lucht Bheanntraí. 

Lucht tacaíochta as Conamara

Tá rún curtha os comhair na Dála tráthnóna ag na Teachtaí Dála Neamhspleácha - Catherine Connolly agus Thomas Pringle ina measc - ag achainí ar an Rialtas aitheantas a thabhairt do chearta bainteoirí traidisiúnta feamainne ar chósta iarthar na tíre.

Tá frithrún á mholadh ag an Rialtas a thugann aitheantas, a deir siad, do chearta na mbainteoirí tradisiúnta feamainne agus don tábhacht a bhaineann le hinmharthanacht na hearnála. 

Caithfear vóta amárach ar na rúin sin. 

Dúirt Damien English an tAire Stáit nach bhfuil cinneadh déanta go fóill ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoin 17 iarratas atá faighte acu ó chomhlachtaí atá ag iarraidh feamainn a bhaint ar bhonn tráchtála ar chósta an iarthair. Dúirt sé go bhfuil súil acu cinneadh a bheith déanta acu faoi cheann cúpla mí. 

Idir an dá linn, a dúirt sé, beidh cruinnithe aige le páirtithe leasmhara leis an scéal a phlé.

Measann an Roinn go bhfuil cearta tradisiúnta bainte feamainne ag thart ar 6,500 duine i seacht gcontae ar chósta an iarthair agus go bhfuil na cearta sin á bhfeidhmiú ag idir 250 agus 400 duine faoi láthair. 

Tá súil ag BioAtlantis tabhairt faoi cheilp a bhaint uair éigin i mbliana.

I ráiteas a thug siad do Nuacht RTÉ-TG4 tráthnóna, deir an comhlacht go ndeachaigh siad i mbun próiseas comhairliúcháin fairsing leis an bpobal chomh maith le saineolaithe éiceolaíochta, iascaireachta, bitheolaíochta agus seandálaíochta sular tugadh ceadúnas bainte ceilpe i mBá Bheanntraí dóibh in 2014. 

Cloíonn an ceadúnas sin go hiomlán le dlíthe na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh, a deir an comhlacht.