Cuireadh córas tráchta aontreo i bhfeidhm i mBaile Átha Luain ar maidin. Is córas é a bheas i bhfeidhm ar bhonn buan.

Cuireadh na hathruithe i bhfeidhm le go bhféadfar obair athchóirithe a dhéanamh i lár an bhaile chun é a dhéanamh níos tarraingtí agus níos áisiúla go choisithe.

Athrú conspóideach is ea é; rinneadh iarracht é a thabhairt isteach cheana sa mbliain 2008 ar bhonn trialach. Ach theip ar an iarracht sin.