Faoi dhlíthe nua atá aontaithe ag an Rialtas d'fhéadfadh sé go ngearrfaí fíneáil suas le €2,000 nó sé mhí sa phríosún ar úinéirí gluaisteán a thugann cead do thiománaithe faoi oiliúint a gcuid feithiclí a thiomáint astu féin.

Coir a bheadh ann freisin ligean do dhuine nach bhfuil ceadúnas tiomána aige an fheithicil a thiomáint. Bheadh cead chomh maith ag na Gardaí an fheithicil a urghabháil. 

Tá an leasú seo le déanamh ar na dlíthe tiomána tar éis don Ard-Aighne Séamus Woulfe an cás a fhiosrú.

Cuirfear céim an choiste den Bille um Thrácht ar Bhóithre os comhair an Oireachtais as seo go ceann roinnt seachtainí.