Tá difríocht mhór i rátaí cíosa in dhá chontae Gaeltachta, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó daft.ie.

Ardú 3.9% ar an meán a tháinig ar rátaí cíosa i nDún na nGall sa ráithe dheireanach de 2017 i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2016. €599 is ea an meánráta cíosa sa chontae faoi láthair.

Thug an tOllamh Ronan Lyons le fios go bhfuil tionchar ag imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach ar na rátaí cíosa i nDún na nGall. Dúirt sé nach bhfuil mórán athraithe tagtha ar rátaí ansin mar go bhfuil éiginnteacht ag baint le stádas na teorann san am atá le teacht.

Bhí ardú níos mó ar chíos i nGaillimh ná mar a bhí i mBaile Átha Cliath.

Ardú 12.4 % a bhí i gceist ansin i gcomparáid le hardú 10.9% sa phríomhchathair. €1,096 atá sa mheánchíos i nGaillimh anois.