Tá breis is 1,000 aighneacht déanta ag áitritheoirí agus ag grúpaí pobail in aghaidh fhorbairt tithíochta atá beartaithe a thógáil i bpáirc phoiblí a bhfuil tábhacht sa stair léi i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá forbróirí ag lorg cead ón mBord Pleanála le breis is 104 teach agus 432 árasán a thógáil ar shuíomh 15 acra i bPáirc Naomh Áine atá suite idir Cluain Tarbh agus Ráth Eanaigh.

Deir grúpaí áitiúla go scriosfar an pháirc má ghlactar leis an bplean.

Tá 6 cinn de pháirceanna imeartha ar an suíomh faoi láthair agus deir na forbróirí go dtógfaidh siad 3 pháirc imeartha nua ina n-áit.

Dhíol Ord Sagart na nUinseanach an suíomh 3 bliana ó shin.

I bhfad siar ba chuid de Eastáit Naomh Áine a bhí i seilbh mhuintir Guinness an áit.

Tá srian curtha cheana féin ar an teacht atá ag cumainn CLG agus clubanna eile spóirt ar na saoráidí.

Tá imní ar lucht caomhnú timpeallachta faoin tionchar a bheadh ag an tithíocht ar éanacha, géabha go háirid, a dhéanann cónaí ann.
Tá an talamh criosaithe d'úsáid an phobail, cé nach bhfuil tithíocht curtha as an áireamh.

Tá an t-iarratas tógála ar cheann de na chéad mór chásanna a chaithfear leis faoi reachtaíocht nua, faoina dtéann gach iarratas ar chead pleanála do thionscadail ina bhfuil níos mó ná 100 aonad tithíochta, ar aghaidh díreach go dtí an Bord Pleanála.

Tá súil le cinneadh ón mBord faoi dheireadh an Aibreáin.