Tá sé deimhnithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go bhfuil an láthair dumpála atá luaite le hábhar dreideála i gCuan an Daingin, cruinn de réir an cheadúnais a heisíodh, ainneoin botún cléireachais a bheith i litir chlúdaigh an cheadúnais.

Tá aighneas ann faoi cho-ordnáidí na láithreach dumpála ó tugadh faoi deara go raibh an láthair dumpála níos gaire don chósta ná an 2km a bhí luaite sa litir chlúdaigh.

Ach deir an Ghníomhaireacht go bhfuil siad sásta go bhfuil an measúnú cuí déanta ag Roinn na Mara ar an láthair.

Cé go n-admhaítear an botún cléireachais, deir an Ghníomhaireacht nach bhfuil aon cheangal dlí ag baint leis an gcáipéis sin agus gurb í an láthair atá sa cheadúnas féin an láthair cheart.

Deir an Ghníomhaireacht go ndéanfar athbhreithiú ar an iarratas agus go gceartófar an botún cléireachais más gá.

Soiléiríodh chomh maith go mbaineann staidéir réamh-oibre atá iarrtha ag an nGníomhaireacht le coinníollacha an cheadúnais a bronnadh an chéad lá agus ní hé gur staidéir sa mbreis iad.