Tá conraitheoir ceaptha chun obair athchóirithe a dhéanamh ar ''Theach an Gheata'' ag Caisleán Mhionlaigh ar bhruach na Coiribe i gCathair na Gaillimhe.

Tá €55,000 tugtha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe don togra athchóirithe.

Tá súil an obair a bheith déanta roimh dheireadh an Aibreáin.

Deir muintir na duichí go bhfuil sé rí -thabhachtach go gcaomhnófaí an Geata ársa, agus tá súil ag muintir Mhionlaigh go mbeidh an obair athchóirithe críochnaithe faoi cheann cúpla mí. 

Tógadh an Geata ársa agus an Teach a bhí ag dul leis i Mionlach os cionn 200 bliain ó shin, ach fágtha faoi na héanacha anois atá na fothracha.