D’fhéadfadh sé go mbeadh scrúdú cainte éigeantach le déanamh ag gasúir réamhscolaíochta lena chinntiú go dtabharfaí tús áite dóibh i scoileanna lán-ghaeilge a bhfuil ró-éileamh orthu. 

Tuairiscítear go bhfuil an leasú sin mar chuid den bhille oideachais atá le foilsiú go luath.

D’fhágfadh sé go mbeithfí ag cur agallaimh ar pháistí 4 nó 5 bliana d’aois sula dtéann siad ar scoil.

Ní thiocfadh an leasú ar an mbille salach a deir foinsí ar an aidhm atá ann deireadh a chur le hagallaimh ar pháistí agus gasúir atá ar siúl faoi láthair, beartas atá á mholadh ar mhaithe le cothrom na féinne a chinntiú do gach dalta i ngach scoil.