Tá leithscéal iomlán gafa ag bord stiúrtha Amharclann an Gheata i mBaile Átha Cliath leis na daoine a chuir líomhaintí i leith iarstiúrthóir na hamharclainne Micheal Colgan faoi mhí-iompar agus faoi mhí-úsáid a bhaint as an gcumhacht a bhí aige.

D'fhoilsigh an amharclann inniu na moltaí ón athbhreithniú neamhspleách a rinne an saineolaí ar chúrsaí caidrimh oibre Gaye Cunningham.

Deirtear san athbhreithniú gur thug daoine tuairiscí inchreidte agus comhsheasmhacha do Gaye Cunningham maidir le mí-iompar Michael Colgan agus go bhfuil ceisteanna le freagairt aige.

Tá ceithre mholadh dhéag déanta san athbhreithniú freisin féachaint le cinntiú gur áit shábháilte í an amharclann le dul ag obair ann san am atá le teacht.