Tá beagnach 300 duine breise le fostú ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus deireadh curtha leis an gcosc ar earcú a bhí i bhfeidhm ar feadh deich mbliana.

288 post inphisin i bpríosúin na tíre atá i gceist.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar phost as seo go deireadh na míosa agus tá súil ag an tSeirbhís Phríosúin go rachaidh thart ar leathchéad duine i mbun traenála amach san Fhómhar. 

Tá fáilte curtha ag Cumann na nOifigeach Príosúin roimh an scéala.