Tá ardú mór le bliain ar an líon daoine nach dtugann aird ar fhógraí a fhaigheann siad ag iarraidh orthu imeacht as na tithe nó na hárásáin atá ar cíos acu.

Léiríonn figiúirí atá curtha amach ag an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha go bhfuil ardú beagnach 25% ar an méid cásanna atá curtha faoina mbráid ag tiarnaí talún.

Dhiúltaigh tionóntaí i 553 cás sa bhliain 2016 imeacht as tithe nuair a iarradh orthu é agus bhí 688 cás ann ag deireadh mhí na Samhna seo caite.