Tá 73% cuid den athbhreithniú déanta anois ar na scrúduithe raideolaíochta a rinneadh in Ospidéal Ollscoile Chiarraí i dTrá Lí.

Glaodh ar ais 72 duine le haghaidh tuilleadh tastálacha leighis agus tuigtear go bhfuarthas amach go dteastaíonn cóir leighis phráinneach ó sheachtar acu. Tá tuilleadh tástálacha fós le déanamh ar cheathrar eile.

In Ospidéal Ollscoile Chorcaí, glaodh ar ais ceithre dhuine dhéag ach níl aon phráinn ag baint le haon cheann de na cásanna sin a scrúdaíodh go dtí seo.