In aineoinn go ndeir Cumann Ionadaíochta na Seirbhíse Otharcharr go bhfuil moill á chur ar obair otharcharr, deir Aire Stáit go bhfuil an scéal ag feabhsú.

Deir an tAire Brendan Griffin go bhfuil líon na ndaoine atá ag fanacht le leaba ospidéil ag titim go mall.

"Caithfear cuimhniú go bhfuil fadhb mhór ann leis an bhfliú agus brú ar na seirbhísí ar fad dá bharr. Tá an fhadhb chéanna acu i dTuaisceart Éireann. Tá an rialtas agus an HSE ag déanamh a ndíchill chun an scéal a fheabhsú."

I gCo Chiarraí tuigtear go bhfuil 19 folúntas altra gan líonadh le tamall in Ospidéal na hOllscoile Trá Lí.

Dúirt urlabhrai thar ceann an ospidéil nach mbeadh aon ní le rá ag an mbainistíocht faoin bpróiséas earcaíochta ach go bhfuil sé tugtha faoi deara go bhfuil sé fíor-dheacair altraí a aimsiú.

Dúirt an t-urlabhraí gur fadhb náisiúnta atá i gceist.