Tá seandálaithe ag déanamh iontais do chnámharlach daonna atá faighte sa Bhoirinn i gContae An Chláir. Meastar gur ón Iarannaois an cnámharlach agus ceaptar gur dúnmharú nó iobairt ba chúis le bás an duine.

In aice Chill Iníne Baoith i gCo. An Chláir atá tuama dingeach Pháirc na Binne.

Le deanaí, tá tochailt seandálaíochta déanta ag ag seandálaí Ros Ó Maoldúin ar an láthair agus ar thrí thuama eile sa gceantar.

Fuarthas nithe éagsúla agus cnámharlach daonna a bhain le hadhlacadh ansin ó Ré na Cré-umhaoise.

Tar éís anailís eolaíochta a dhéanamh ar an gcnámharlach a fuarthas ar an láthair, deimhníodh gur cuireadh é ansin dhá mhíle bliain tar éis don tuama a bheith tógtha, agus gur maraíodh d’aon turas an té sular cuireadh é.

Dúirt Ros Ó Maoldúin go bhfuil sé neamhghnáthach cnámharlach dá leithéid seo agus ón ré seo a fháíl sa Bhoirinn. Dúirt sé go bhfuil seandálaithe ag déanamh iontais do rianaíocha do scian atá le feiscint ar chliabhrach an chnámharlaigh. Dúirt sé go raibh na cnámha le cur go Coláiste na Trionóide i mBaile Atha Claith chun tuilleadh eolais a fháil faoi.

Dúirt Tony Kirby, staraí áitiúil sa Bhoirinn go bhfuil an chosúlacht ar an scéal gur dúnmharaiodh an duine nó gur maraíodh d’aon turas é mar íobairt dos na déithe.

Ceaptar gur le duine a bhí sna fichidí an cnámharlach.