Tá sé molta ag an Rapóirtéir Speisialta ar Chosaint Leanaí, an Dochtúir Geoffrey Shannon, gur chóir go dtabharfaí isteach coir faoin dlí faoina bhféadfaí daoine a ionchúiseamh sa gcás go bhfuil amhras futhú gur mheall siad leanaí i dtreo na coiriúlachta.

Ina thuarascáil is deireanaí, dúirt an Dochtúir Shannon gur chóir daoine fásta a ionchúiseamh má mheallann siad páistí i dtreo striapachais, gadaíochta, ionsaithe nó dúnmharaithe.

Molann sé deich mbliana príosúin a ghearradh ar dhaoine a gheofaí ciontach sa gcoir seo.

Déanann sé daichead moladh ina thuarascáil. Baineann na moltaí le réimse leathan ceisteanna; cearta leanaí, sabháilteacht leanaí ar líne, leanaí gan dídean agus striapachas leanaí.

Moltar sa tuarascáil chomh maith gur chóir staidéar a dhéanamh ar na himpleachtaí a bheas ann don dlí in Éirinn mar a bhaineann sé le leanaí de bharr imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach.