Ag agóid i nGaillimh inniu, dúirt pobal Mhionlaigh agus Bhaile an Phoill sa chathair go bhfuil siad bréan den tranglam mór carranna sna ceantair sin gach lá de bharr tiománaithe a bheith ag tarraingt ar a gcúlbhóithre le trácht na cathrach a sheachaint.

Deir lucht feachtais nach bhfuil réiteach na faidhbe sna pleananna atá á moladh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe go gcuirfí acomhal ceithre lána in áit Thimpeallán na gCiarbhánach ar chostas €1.2 milliún.

Téann 40,000 gluaisteán thart ar Thimpeallán na gCiarbhánach ó chúig bhóthar éagsúla gach lá.

Tá Scoil Bhríde i Mionlach suite ar Bhóthar Chúil Each, cúlbhóthar a mbaineann tiománaithe leas as le Timpeallán na gCiarbhánach a sheachaint.

Deir príomhoide na scoile Máire de Brún go bhfuil sé seo contúirteach agus náireach agus nach mór do lucht pleanála éisteacht le muintir na háite sula leanann siad den phlean acomhal nua a thabhairt isteach.

Deir Comhairle Cathrach na Gaillimhe go bpléifear rún faoin acomhal ag cruinniú na gcomhairleoirí Dé Luain seo chugainn. Má ghlactar leis, beidh cead pleanála á lorg sna míonna amach romhainn.

Tuigtear chomh maith gur i lár na bliana seo chugainn a bheas an Chomhairle Cathrach ag lorg cead pleanála do chuarbhóthar nua timpeall na cathrach.