Tá tús curtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall leis an bpróiseas le suíomh dumpála mídhleathach cóngarach do Leitir Ceanainn a ghlanadh.

Bhí an suíomh mídhleathach á úsáid ag Jim Ferry a raibh an comhlacht bruscar aige agus a bhfuil barántas gabhála faoina choinne eisithe ag an Ard-Chúirt.  

Chuir conraitheoir thar ceann na Comhairle Contae tús leis an obair ghlantacháin inné ar an suíomh atá i gceantar speisialta caomhnaithe ar bhruach Loch Súilí.  

Meastar go bhfuil suas le 2,000 tonna bruscair os cionn na talún ar an suíomh agus 36,000 tonna faoin talamh.

Tá cigire le comhairle a chur ar an gconraitheoir agus ar Chomhairle Contae Dhún na nGall maidir leis an dóigh le dul i ngleic leis seo.  

D'ordaigh an Ard-Chúirt do na Gardaí níos túisce i mbliana Jim Ferry a ghabháil mar nach raibh ordú cúirte maidir leis an suíomh a ghlanadh comhlíonta aige.