Tá Cnuasach Choimisiún Bhéaloideas Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath le háireamh ar Chlár Chuimhne an Domhain ag Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO).

Aitheanas idirnáisiúnta é seo don tábhacht agus don luach ábhalmhór a bhaineann leis an taisce.

Is é Leabhar Cheanannais an t-aon ábhar eile as Éirinn atá áirithe go dtí seo i gClár Chuimhne an Domhain.  Tá an Magna Carta, Dialann Anne Frank agus Taipéis Bayeux i measc an ábhair idirnáisiúnta a áirítear ann.

Ag ócáid san Ollscoil ar maidin (6 Nollaig 2017), dúirt an tAire Stáit Joe McHugh go bhfuil an chartlann a thiomsaigh Coimisiún Bhéaloideas Éireann le cúram agus le díograis ar cheann de na cnuasaigh dá shórt is mó ar domhan.

Bunaíodh Coimisiún Bhéaloideas Éireann i 1935 chun béaloideas agus oidhreacht chultúir na hÉireann, a bhí faoin tráth sin i mbaol agus ag dul i léig, a bhailiú agus a chaomhnú.

Tugadh faoi na mílte taifeadtaí fuaime de chaint i nGaeilge ar feadh na mblianta chomh maith le hamhráin agus ceol a thógáil. Bailíodh grianghraif, sceitsí agus léaráidí freisin.

Ciarán Bairéad ag trascríobh ábhair as Co na Gaillimhe ó ediphone

I 1971, aistríodh an Coimisiún go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath lena fhorbairt tuilleadh agus a chosaint.

Tá beagnach 4,000 lámhscríbhinn d'agallaimh trascríofa, chomh maith le scéalta dúchasacha gaisce, seanscéalta iontais, eachtraí áitiúla, filíocht, traidisiúin agus seanchas faoi logainmneacha, i nGaeilge agus i mBéarla sa chartlann. 

Mar chuid den chnuasach, tá píosaí scannánaíochta agus fuaime ó na 1940í de sheanchaithe cosúil le Peig Sayers agus de dhrámaíocht phobail na hÉireann cosúil le Lucht an Dreoilín agus Cleamairí.

An scoláire Ceilteach Kenneth Jackson agus Peig Sayers

Sa chnuasach freisin, tá na mílte taifeadtaí ar dhioscaí aicéatáite de chainteoirí dúchais Gaeilge ó na 1940í agus na 1950í, chomh maith le bailiúchán suntasach de thaifeadtaí ar théipeanna maighnéadacha ar ardchaighdeán ó na 1950í amach go dtí na 1960í.

Tá teacht ag an bpobal ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann 1935-1970 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath - idir thurais threoraithe, sheisiúin eolais - agus go digiteach ar www.ucd.ie/folklore agus www.duchas.ie.