Tá cead á lorg ag beirt achomharc a dhéanamh sa Chúirt Uachtarach in aghaidh rialú na hArd-Chúirte maidir le plean an chomhlachta Apple mórionad a thógáil i gCo na Gaillimhe. 

Mhaígh an bheirt nach raibh an cead pleanála a tugadh don togra bailí mar nach ndearnadh measúnacht tionchair timpeallachta air. 

An mhí seo caite, dhiúltaigh an Ard-Chúirt d'iarratas na beirte, Allan Daly and Sinead Fitzpatrick, cead a thabhairt dóibh a gcás a chur os comhair na Cúirte Achomhairc.

Allan Daly

Bhí sé i gceist ag Apple mórionad sonraí €850 milliún a thógáil i nDoire Uí Dhónaill gar do Bhaile Átha an Rí. Bheadh 150 duine fostaithe go buan ann dá gceadófaí é. 

Dúirt grúpa áitiúil atá i bhfabhar an togra gur údar mór aiféala dóibh cinneadh na beirte dul i muinín an dlí arís.

Níl Apple sásta aon ní a rá faoin scéal.