D'fhéadfadh sé go gcuirfí isteach ar sheirbhísí Bhus Éireann ón Domhnach seo chugainn de bharr aighnis a bhaineann le huainchláir nua atá an comhlacht ag iarraidh a thabhairt isteach.

Níl sé ach cúig á ó shin ó cuireadh sraith stailceanna in Iarnród Éireann ar ceal mar gheall ar mholadh a rinne an Chúirt Oibreachais.

Tá fógra le déanamh go luath freisin ag an Údarás Náisiúnta Iompair gur comhlachtaí príobháideacha a bheas i mbun roinnt seirbhísí bus amach anseo.