Tá an cinneadh atá déanta ag bord na Taibhdheirce i nGaillimh cúraimí ealaíne na hamharclainne a thabhairt orthu féin ag teacht salach ar mholtaí a rinneadh i dtuarascáil neamhspléach faoin amharclann a cuireadh i dtoll a chéile in 2013. 

Moltar sa tuarascáil atá feicthe ag Nuacht RTÉ gur chóir do bhord na Taibhdheirce gan a bheith chomh lárnach i mbainistiú chlár ealaíne na hamharclainne agus atá siad. Is cosúil gur a mhalairt atá beartaithe ag an mbord anois, áfach.

Ba í an comhairleoir ealaíon neamhspléach Jane Daly a chuir tuarascáil maidir le struchtúr na Taibhdheirce i dtoll a chéile i mí Lúnasa 2013.

Ba í Roinn na Gaeltachta a choimisiúnaigh an tuarascáil. Ní raibh an Roinn ábalta costas na tuarascála a dheimhniú inniu ná a rá an raibh maoiniú don amharclann ag brath ar fheidhmiú na tuarascála.

Deirtear sa tuarascáil go raibh fadhbanna ag an stiúrthóir ealaíne ag an am (2013) agus í i mbun a cuid dualgas.

Deirtear ann nach raibh ceannasaíocht ag an stiúrthóir ealaíne ar chlár ealaíne na hamharclainne, nach raibh foireann aici le cúraimí a roinnt leo agus nach raibh an t-eolas airgeadais is déanaí curtha ar fáil di chun cinntí buiséid a dhéanamh dá réir. 

Caitheann an stiúrthóir roinnt mhaith ama ag plé le riachtanais an bhoird agus baineann seo den obair eile atá ar bun aici, a deirtear sa tuarascáil.

Moltar sa tuarascáil cúraimí ealaíne, riaracháin agus buiséid na hamharclainne a thabhairt don stiúrthóir ealaíne. Moltar gur chóir do bhord na Taibhdheirce éirí as an gcleachtas baint lárnach a bheith acu leis an gclár ealaíne. 

Ach tá sé socraithe ag an mbord le mí anuas gan athnuachan a dhéanamh ar chonradh stiúrthóir ealaíne na hamharclainne agus is é an bord féin i gcomhar leis an bhfochoiste ealaíne a roghnós na tograí ealaíne feasta.

Moltar sa tuarascáil chomh maith athstruchtúrú a dhéanamh ar an mbord le cinntiú go mbeidh próifíl aoise níos leithne ag na baill agus go mbeidh réimse leathan taithí agus cur chuige air.

I gcomhfhreagras ó bhord na Taibhdheirce maidir le moltaí na tuarascála agus atá feicthe ag Nuacht RTÉ, dúradh ‘cé go bhfeiceann muid é mar dhoiciméad comhairleach gur féidir linn tagairt dó, níl sé de dhualgas orainn gach moladh atá ann a leanúint.’

Ní raibh an Taibhdhearc sásta aon ráiteas a dhéanamh faoin scéal inniu.