Rialaigh an Breitheamh Paul Kelly i gCúirt Dúiche an Chlocháin Léith inniu go gcaithfidh an Stát íoc as costais na gcosantóirí ar fad i gcásanna a bhain le hiascaireacht gan ceadúnas ar abhainn Ghaoth Beara i gCo Dhún na nGall.

Bhí os cionn 150 toghairm cúirte i gceist in éadan leathchéad iascaire. Seo cásanna a ghlac Iascach Intíre Éireann a chuaigh siar go 2008 ach a caitheadh amach i mí an Mhárta anuraidh.

Dúirt an Breitheamh Kelly gur tarraingíodh siar na cásanna seo mar gheall ar easnamh sa dlí a chuir bac ar na húdaráis leanacht díobh.

Dúirt sé nár chóir d'Iascach Intíre Éireann leanacht de na cásanna seo mura raibh siad in ann iad a ionchúiseamh agus dúirt go raibh costas measartha mór ar na cosantóirí.

Dúirt sé nach ag tabhairt a bhreithiúnais ar an gcás féin a bhí sé ach ar na costais amháin. Rialaigh sé go n-íocfaí costais gach duine de na cosantóirí. 

Cuireadh an cás siar go dtí mí an Mhárta an bhliain seo chugainn le deis a thabhairt don dá thaobh teacht ar shocrú faoi mhéid na gcostas.