Tá picéid curtha ag baill de SIPTU ar ionad bithchógaisíochta AbbVie i gCo Chorcaí mar gheall ar aighneas faoi aitheantas ceardchumainn. Tuigtear go bhfuil na céadta fostaithe ansin. 

Deir SIPTU gur rialaigh an Chúirt Oibreachais i bhfabhar an cheardchumainn san aighneas ach go bhfuil an comhlacht ag diúltú an rialú a chur i bhfeidhm. 

Deir siad freisin go bhfuil an t-aighneas ann le deich mbliana.

Deir an comhlacht go bhfuil díomá orthu faoin ngníomhaíocht thionsclaíoch.