D'ordaigh an Ard-Chúirt inné go gcaithfidh Jim Ferry, ar leis comhlacht bailithe bruscair i nDún na nGall, cead a thabhairt do na húdaráis dul isteach ar a chuid tailte le scrúdú a dhéanamh ar bhruscar atá carnaithe ansin go mídhleathach.

Táthar leis an mbruscar seo ag láthair in aice Mhainéar Uí Chuinneagáin a thabhairt chun siúil agus an áit a ghlanadh.

D'ordaigh an Ard-Chúirt freisin go gcaithfidh Jim Ferry íoc as costas an ghlantacháin seo agus eolas a chur ar fail don chúirt faoin tsuim airgid a d'íoc Wers Waste as Gaillimh leis as a ghnó a ghlacadh ar láimh.

Rinneadh na horduithe seo ar iarratas ó Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Ní raibh Jim Ferry sa chúirt inné agus ta barántas gabhála eisithe faoina choinne.

Fuarthas na mílte tonna de bhruscar a cuireadh agus a fágadh ar thailte Jim Ferry go mídhleathach i mí na Samhna anuraidh nuair a rinne an Chomhairle Contae ruathar a chuid tailte.