Beidh 30,000 dalta as os cionn 320 scoil ar fud na tíre páirteach i ndúshlán atá eagraithe ag Conradh na Gaeilge inniu. Tá faoi na daltaí Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a chloig.

Den chéad uair ó bunaíodh an dúshlán, beidh scoil amháin ar a laghad as an 32 contae páirteach sa dúshlán agus tá teastas le bronnadh ar na daltaí ar fad.

Feachtas é seo chun daoine óga a spreagadh le Gaeilge amháin a labhairt ar feadh an lae inniu, i ngach gné dá saol seachas sa scoil amháin.

Seo í an cúigiú bliain as a chéile an dúshlán seo a bheith eagraithe ag Conradh na Gaeilge.