Tá sé ráite ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta go bhféadfadh ardú 20% teacht ar phraghsanna tithe sa dá bhliain seo amach romhainn mar gheall ar bhorradh láidir faoin ngeilleagar.

Deir an Institiúid, áfach, gur cosúil nach mórán tithe breise a thógfar idir an dá linn.

Dar leis an Institiúid freisin nach bhfuil luach i bhfad ró-ard ar thithe faoi láthair agus nach bhfuil borradh rómhór fós faoin margadh tithíochta.

Níor cheart do na húdaráis, a deir siad, aon bhlas a dhéanamh le go mbeadh sé níos éasca airgead a fháil ar iasacht mar go n-ardódh sé seo praghsanna tuilleadh.

Agus tá sé tugtha le fios ag lucht an tsuímh idirlín daft.ie gur ardaigh cíos 11.2% ar fud na tíre ó mhí Mheán Fómhair na bliana seo caite go dtí Meán Fómhair na bliana seo.

I mBaile Átha Cliath ardú 12.3% a bhí i gceist. Tá cíos sa phríomhchathair beagnach 23% níos airde ná an cíos a bhíothas a íoc ansin sa bhliain 2008.