Léirítear gur shocraigh Taibhdhearc na Gaillimhe cúlchistí airgid atá carnaithe aige a laghdú mar go raibh imní air go raibh Roinn na Gaeltachta leis an deontas bliantúil a íoctar leis, a laghdú.

Sin de réir an chomhfhreagrais atá feicthe ag Nuacht TG4.

Le 3 bliana anuas tá An Taibhdhearc ag déanamh iarracht cúlchiste thart ar 90,000 míle euro a shábháil le go mbeifí ag cloí le rialacha atá leagthaí síos ag an Rialtóir Carthanas.

Beidh easnamh de luach €43,000 ag an Taibhdhearc i mbliana. 

Tuigtear gur seo an chéad uair don Taibhdhearc easnamh a chur ar shúile na Roinne.

Deir an Taibhdhearc go mbeidh cuid mhór den chúlchiste á chaitheamh acu i mbliana ar chothabháil a fhoirgneamh agus iad ag réiteach i dtreo cheiliúradh naocha bliain a bhunaithe ar an bhliain seo chugainn.  

Tá an Taibhdhearc ag déanamh iarrachtaí a chostais laethúla a ghearradh síos chun tacú leis an chúlchiste.

Tá sé seo ag tarlú ag am nuair atá cinneadh déanta ag Bord na hamharclainne gan athnuachan a dhéanamh ar chonradh an stiúrthóra Ealaíona,  Anne McCabe.

Tá deacrachtaí airgid luaite leis an chinneadh

Is é an Bord fhéin i gcomhar le fo-choiste ealaíne na hamharclainne a bheas i mbun dualgas an stiúrthóra ealaíne feasta.

Chomh maith leis seo, tá titim ar thinreamh na hAmharclainne agus rinne an Roinn íocaíochtaí áirithe a laghdú mar nach raibh plean ealaíona curtha i gcrích.  

Tugtar le fios sna cáipéisí atá feicthe ag Nuacht TG4 go mbeidh Bord na Taibhdheirce ag díriú go mór ar bhunús gnó níos láidre a bhaint amach agus go bhfuil comhoibriú níos fairsinge le cumainn dramaíochta agus gaelscoileanna ar a gclár oibre.

Chuir Nuacht TG4 sraith ceisteanna chuig Roinn na Gaeltachta inniu ach níor tháinig aon fhreagra faoi thráthnóna.