Tá gearán oifigiúil déanta le hOifig an Choimisinéara Teanga faoi a deirtear nach bhfuil Comhairle Chontae Chiarraí ag cur coinníoll teanga i bhfeidhm.

Baineann seo le heastát tithíochta i nGaeltacht Chiarraí.

Tá sé curtha i leith na comhairle go bhfuil an dlí briste aige, de bharr nár chuir sé oiread agus scrúdú teanga amháin ar cheannaitheoirí tí le 10 mbliana anuas.

Sin ainneoin dualgas reachtúil a bheith ar an gComhairle a leithéid a dhéanamh.

Tá sé seo ar fad san eolas atá faighte ag Nuacht TG4 faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Anuas ar sin deirtear nach bhfuil an coinníoll teanga atá ar eastáit tithíochta i gceantair Ghaeltachta na tíre á gcur i bhfeidhm ag formhór na gComhairlí Contae. 

'Níl an choinníoll teanga á cur i bhfeidhm sna ceantair Ghaeltachta' a deir Donncha Ó hÉalaithe

Rinne Donncha Ó hÉalaithe achomharc chuig an mBord Pleanála i 2004, maidir le cead pleanála a tugadh do scéim tithíochta i gcroílár Ghaeltacht Iarthar Dhuibhneach gan aon choinníoll teanga a bheith luaite leis.

D'éirigh leis an achomharc.

Leag an Bord Pleanála coinníoll teanga ar an bhforbairt.

Ach níor chuir Comhairle Chontae Chiarraí an coinníoll teanga i bhfeidhm.

Níor cuireadh oiread is scrúdú béil amháin ar aon duine a cheannaigh teach san eastát.

Ní raibh Roinn na Gaeltachta sásta aon ráiteas a dhéanamh faoin scéal inniu.