Deir bean ar diúltaíodh pas Éireannach dá mac ar chiúinsí dlí, go bhfuil rún aici tuilleadh aird a tharraingt ar a cás.

Dúirt Kate Gallagher gur géarleanúint atá san Acht Saoránachta 1956.

'Ní hamháin' a dúirt sí 'gur géarleanúint é ar thuismitheoirí comhinscne ach freisin ar thuismitheoirí a chaithfidh úsáid a bhaint as tuismitheoir ionaid as tír eile'. 

Tá Kate Gallagher, arbh as  Gaoth Dobhair a muintir  ó dhúchas, pósta le bean as Sasana, Holly Groomsbridge.

Tá a mac Griffin, a rugadh le toircheas in vitro, (IVF) 13 seachtainí d'aois anois.

Bhí Kate ag iarraidh pas Éireannach a fháil dó ach dhiúltaigh Oifig na bPasanna sin a dhéanamh de bhrí nach saoránach Éireannach atá ann de réir dlí.

Tugadh le fios di nach bhféadfaí pas a fháil dó, de bhrí nach í ‘máthair’ ná ‘athair’ an linbh í.

Oifig na bPasanna ag diúltú géilleadh d'éileamh Kate Gallagher

De réir an Achta Saoránachta 1956, is ionann máthair agus bean a thugann leanbh ar an saol nó a uchtaíonn leanbh.

Is í beanchéile Khate, Holly atá luaite mar ‘mháthair’ an linbh ar a theastas breithe agus tá Kate Gallagher luaite mar ‘thuismitheoir’.

Ní saoránach de chuid na tíre seo í Groomsbridge agus fágann sé sin nach saoránach de chuid na tíre é a mac ach an oiread.

Ó tharraing Kate Gallagher aird ar a cás féin deir sí go bhfuil teagmháil déanta ag go leor daoine léi a bhfuil an fhadhb chéanna acu pas a fháil dá bpáistí ar na cúiseanna céanna.

Tá agallamh socraithe aici do chlár ar RTÉ Raidió 1 Dé Céadaoin agus tá cruinniú beartaithe aici le feisire as Doire do Pharlaimint na hEorpa gan mhoill.