'Tá gá le saineolaí a theacht go ceantar Iarthuaisceart Dhún na nGall agus mionscrúdú a dhéanamh ar na sonraí a tháinig chun solais sa tuairisc a d'fhoilsigh an grúpa POBAL' an tseachtain seo caite.

Sin a dúirt Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair.

Dúirt Séamus Ó Briain go gcaithfear staidéar sóisialta a chur i dtoll a chéile agus eolas a bhailiú.

'Chuideodh seo' plean a chur le chéile le fostaíocht cheart a chruthú dóibh siúd a bhfuil cáilíochtaí 3ú leibhéal bainte amach acu agus daoine óga a mhealladh ina bhaile' a dúirt sé.

Léiríodh sa tuairisc go bhfuil ceantair Ghaeltachta i gCo.Dhún na nGall atá go mór faoi mhíbhuntáiste.

'Dá mbeadh fostaíocht ar fáil sa cheantar agus an ghlúin óg ag fanacht, bheadh tionchar dearfach aige sin ar sheirbhísí, ar scoileann, ar chúrsaí fostaíochta agus eacnamaíochta', a dúirt Séamus Ó Briain.

'Ceantar saoire Samhraidh a bheas i dtuaisceart Dhún na nGall muna ndéanfar rud láithreach le fostaíocht a chruthú' a dúirt Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair.