Tá comórtas SciFest na bliana seo buaite ag dalta 19 mbliana d'aois as Coláiste Mhuireadaigh, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Bhuaigh Aaron Hannon an gradam as a thogra EnableArm, gléas bearrtha do dhaoine a bhfuil deaslámhacht laghdaithe orthu.

A sheanathair, nach maireann, a spreag Aaron leis an ngléas a cheapadh, nuair a fágadh gan mórán lútha ina lámha tar éis stróic.

Tá EnableArm in ann an fhéasóg a bhearradh ar dhuine a bhfuil laghdú ar a dheaslámhacht.

B'éigean d'Aaron taighde a dhéanamh ar dhearadh, ar leictronaic agus ar bhogearraí chun an gléas a fhorbairt.

D'úsáid sé cloigeann mainnicín lena thástáil, agus rinne sé forbairt ar aip Android lena úsáid a éascú do dhaoine.

De bharr an Ghradaim, is é Aaron a bheidh ina ionadaí ag Éirinn ag Féile Idiirnáisiúnta Intel san Eolaíocht agus san Innealltóireacht, i bPittsburgh i 2018.

Bhí 10,000 páirteach sa chomórtas ar fud na tíre, ach 26 togra a bhí ar taispeáint ag an gcraobh i mBÁC inniu.