Tá sé tugtha le fios ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara go dtabharfar tús áite don té a bhfuil Gaeilge aige ach é a bheith oiriúnach do na poist atá fógraithe i Ros a Mhíl i gConamara agus sa Daingean i gCiarraí.

Is próiseas earcaithe é seo a bhfuil cuid mhór conspóide tarraingte aige le roinnt laethanta anuas, agus aird an Choimisinéara Teanga dírithe air.

Dhá fholúntas atá le líonadh ag an Roinn, ceann i Ros a Mhíl i gConamara agus an ceann eile sa Daingean i gCiarraí.

Roimhe seo ní raibh cumas Gaeilge luaite mar riachtanas do na poist ach bhí sár-chumas labhartha agus scríofa sa mBéarla mar choinníoll riachtanach.

Ach dúirt an Roinn Talmhaíochta le Nuacht TG4 tráthnóna go dtabharfar tús áite don té a bheas inniúil sa nGaeilge sa gcás is go mbeadh rogha le déanamh idir beirt a bheadh ar chomhchéim ar chuile bhealach eile don jab.

Dúirt an Roinn freisin áfach gur poist tábhachtacha iad seo agus nach bhféadfaí iad a fhágáil folamh ró-fhada nó go dtiocfadh gaeilgeoir feiliúnach chun cinn amach anseo.