Tá feirmeoirí barraí ag iarraidh go gcuirfeadh an rialtas plean gnímh ar bun chun dul i ngleic le deacarachtaí i dtionscal na curadóireachta. Tá feirmeoirí ag gearán go bhfuil sé éirithe chomh holc sin go bhfuil go leor acu ag éirí as gnó, de bharr drochphraghsanna agus de bharr na ndeacrachtaí ó thaobh barraí a bhaint, don chuigiú bliain as a chéile.

Cé go bhfuil aimsir bainte an fhomhair nách mor caite isteach, tá morán barraí fós gan baint agus gan roimis cuid do fheirmeoirí na mbarraí ach loigeacha agus ploda ins na bearnaí.

Le cúpla seachtain anuas de bharr aimsir bhriste, ní raibh feirmeoirí san iarthar agus san iarthuaisceart ábalta an t-innealra bainte a thabhairt isteach in’s na goirt.

Tá an feirmeoir Frank Dillon ag baint barraí le dhá bhlian is daichead. Ach don dara bliain as a chéile tá an t-eorna a bhí curtha aige san earrach ag dul ó mhaith.

Tá ós cionn céad acra le baint aige in aice Dhún an Uchta agus ainneoin na haimsire briste, ní raibh aon rogha eile aige ach tabhairt fé é bhaint .

Leis na barraí ina scrath ar an talamh, obair mhall is ea í.

Dúirt Frank go bhfuil morán feirmeoirí ag cailiúint misnigh leis an ngnó seo mar anuas ar dhrochaimsir le cúpla bliain anuas, níl praghas an curadóireachta ag díol as na barraí.

Cé go raibh pacáiste cúitimh geallta anuraidh, deir Cumann na bhFeirmeoirí go bhfuil gá le plean gnímh ón rialtas má tá aon todhchaí i ndán don earnáil seo sa tír seo.