Tá súil go gcruthófar suas le 90 post in iarthar na tíre de bharr ciste nuabhunaithe atá curtha ar an bhfód leis an earnáil teilifíse, scannán, cluichí agus anamúlachta a chothú.

WRAP is teideal don chiste seo (The Western Region Audiovisual Producer's Fund) agus seoladh é inniu. Is togra é de chuid Ionad Scannán na Gaillimhe agus Coimisiún Forbartha an Iarthair.

Mairfidh an ciste reatha go ceann trí bliana agus déanfar é a reachtáil i gcomhpháirt leis na húdaráis áitiúla i gContae an Chláir, Dhún na nGall, Liatroma, Mhaigh Eo, Rós Comáin agus Shligigh.

Cuirfear maoiniú ar fáil go thograí áitiúla agus go léiriúcháin idirnáisiúnta.