Tá rialú déanta sa gCúirt Tráchtála inniu go mbeidh cead ag an gcomhlacht Apple leanacht ar aghaidh le tógáil ionad sonraí gar go Bhaile Átha an Rí i gContae na Gaillimhe.

D’fhógair Apple a chuid pleananna ionad sonraí a thógáil ansin ar dtús i mí Feabhra 2015. Dúradh go gcruthófaí 300 post sealadach le linn thógáil an ionaid, agus go mbeadh 100 duine fostaithe ansin go buan i ndiaidh dhó oscailt.

Fuair Apple cead pleanála ó Chomhairle Contae na Gaillimhe mí Mheán Fómhair na bliana sin ach rinneadh achomharc i gcoinne an chinnidh.

I measc na gcúiseanna a bhí acu siúd a chuir i gcoinne an chinnidh, dúradh nach ndearna an Bord Pleanála measúnú ceart ar an tslí a rachadh an t-ionad i bhfeidhm ar an timpeallacht.

Ach dúirt an Breitheamh Paul McDermott go raibh sé ag diúltú do dá iarratas i gcoinne an chead phleanála agus go raibh a chuid cúiseanna léirithe i mbreithiúnais scríofa.