Beidh comhfhreagras á chur ag Coiste Cheantar Bardais Leitir Ceanainn de Chomhairle Contae Dhún na nGall chuig Coimisinéir Gníomhach an Gharda Síochána, ag iarraidh air Stáisiún Gardaí Mhín an Lábáin a athoscailt.

Luadh Stáisiún Gardaí Mhín a Lábáin i dtuairisc eatramhach maidir le Stáisiúin Ghardaí a d'fhéadfaí a oscailt in athuair, ach díoladh an foirgneamh ina raibh an stáisiún. Ba ar mholadh ón Chomhairleoir Contae, James Pat McDaid, a bheas an comhfhreagras seo á chur ar aghaidh chuig Coimisinéir Gníomhach an Gharda Síochána. Dúirt sé go gcaithfidh an tAire Dlí agus Cirt foirgneamh eile a fháil sa cheantar anois le Stáisiún Gardaí úr a oscailt i Mín an Lábáin.