Dúirt Comharchumann Dhúiche Sheoigheach go mbeidh maoiniú breise ar an €100,000 atá leagtha amach don phleanáil teanga sa cheantar ag teastáil leis an bplean atá réitithe acu a chur i bhfeidhm.

Áirítear go bhfuil an Ghaeilge á labhairt go laethúil ag 20% den phobal i nDúiche Sheoigheach agus i dTuar Mhic Éadaigh, dhá limistéar atá buailte ar a chéile i gContaetha na Gaillimhe agus Mhaigh Eo.

Le dhá bhliain, tá daoine sa dá cheantar ag obair i gcomhar a chéile ar phlean teanga a bhfuil 45 beartas ann.

Anocht i gCorr na Móna agus oíche amárach i dTuar Mhic Éadaigh a chuirfear dréacht den phlean teanga os comhair an phobail. Costas measta €200,000 sa bhliain atá leis. 

Deir Comharchumann Dhúiche Sheoigheach go mbeadh súil acu líon na gcainteoirí Gaeilge sa cheantar a mhéadú 20% faoi cheann seacht mbliana ach cead a fháil a bplean a chur i bhfeidhm ina iomláine.

Aithnítear sa phlean go bhfuil brú ar an nGaeilge sa cheantar mar gheall ar líon na dtuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge acu agus líon na ndaltaí nach as an gceantar iad atá ag freastal ar scoileanna áitiúla.

Ina ainneoin seo, deirtear go bhfuil bá mhór ag daoine sa cheantar leis an nGaeilge.

Tá súil ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach an plean teanga a chur faoi bhráid Roinn na Gaeltachta faoi dheireadh mhí na Samhna.