Rinne daoine sa tír seo 2.3 milliún turas go háiteanna in Éirinn sa dara ráithe de 2017. Laethanta saoire ab ea an chuid is mó de na turais sin. 

Léiríonn na figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh go bhfuil an líon turas taobh istigh den tír ardaithe 15% ó 2016.

Tá an líon daoine a chuaigh ar saoire thar lear ardaithe chomh maith ó anuraidh. 2.2 milliún duine a rinne aistear thar lear sa dara ráithe den bhliain seo. Sin 8% níos mó ná an tréimhse chéanna in 2016.

Caitheadh €2.2 billiún ar na turais seo ar fad.