€2.5 milliún breise a chuirfear ar fáil do ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán - idir eagraíochtaí agus ghníomhaíochtaí - i mBuiséad 2018 tar éis don Aire Airgeadais Paschal Donohoe a fhógairt gur cuid lárnach de shaol na tíre í an Ghaeilge.

Dúirt an tAire Stáit Joe McHugh go n-áirítear sa mhéadú airgid a fógraíodh inniu: 

€1.4 milliún breise chun tacú leis an bpróiseas pleanála teanga faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

€400,000 de mhaoiniú breise d’Údarás na Gaeltachta chun infheistiú ina chláir caipitil agus chun tacaí a mhéadú do chomharchumainn agus d’eagraíochtaí forbartha pobail na Gaeltachta.

€687,000 breise do scéimeanna tacaíochta teanga lasmuigh den Ghaeltacht.

Dúirt an tAire Stáit McHugh gur €62.595 milliún ar fad a bheas ar fáil do ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán an bhliain seo chugainn i bhfianaise an mhéadaithe a fógraíodh inniu.

Tabharfar €14.028 milliún de sin d'Fhoras na Gaeilge, agus €7 milliún de chaiteachas caipitil a bheas ag Údarás na Gaeltachta.

Ó thaobh cúrsaí oideachais de, fógraíodh go gcuirfear €1 milliún ar fáil leis an bpolasaí don oideachas Gaeltachta a chur i bhfeidhm.

Agus tá €2 milliún ceadaithe ag an Roinn Cumarsáide do TG4 le Straitéis Dhigiteach 5 Bliana an stáisiúin a chur i bhfeidhm.

Dúirt Conradh na Gaeilge tráthnóna nach leor an t-airgead a fógraíodh sa Bhuiséad inniu don Ghaeilge.