Dúirt Príomhoide Choláiste na Coiribe i nGaillimh Seán Dabhoc go bhfuil sé an-deacair orthu féin agus ar Ghaelcholáistí eile teacht ar mhúinteoirí le hardchaighdeán Gaeilge leis na hábhair ar fad atá ar churaclam na hiarbhunscoile a theagasc.

D'aontaigh Tomás Mac Pháidin ó Bhord Oiliúna agus Oideachais na Gaillimhe agus Ros Comáin leis an méid a bhí le rá ag Seán Dabhoc agus dúirt go raibh sé níos deacra fós ar scoileanna ar oileáin na tíre múinteoirí a bhfuil an cumas cuí acu sa Ghaeilge a earcú.

Bhí an bheirt ag caint agus an tAire Oideachais Richard Bruton ag oscailt foirgnimh nua Choláiste na Coiribe i gCnoc na Cathrach go hoifigiúil inniu. €17 milliún a chosain an foirgneamh nua. 

Deichniúr daltaí a bhí sa chéad rang i gColáiste na Coiribe nuair a bunaíodh í 25 bliain ó shin ach anois tá sí i measc na n-iarbhunscoileanna lánGhaeilge is mó san iarthar. 

Tar éis cúpla bliain a chaitheamh ar an gCladach, bhog an scoil go Bóthar Thuama ach ba ghearr go raibh an foirgneamh ansin róbheag don mhéid daltaí a bhí ag freastal uirthi. Tá áit do 720 dalta san fhoirgneamh nua.

Tá súil ag údaráis na scoile cúrsaí a chur ar fáil do dhaoine fásta chomh maith.